baza zawiera: 15 268 442 wpisów, liczba zapytań do bazy w 2024 roku: 7 764 248
Odszukaj swoich bliskich...
  


data śmierci
- -

Plany Cmentarza, dokumentacja


Dokładny plan to podstawowe narzędzie pracy dla każdego administratora cmentarza. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom dokonujemy kompleksowej inwentaryzacji cmentarza. Aby usprawnić i ulepszyć działanie administratorów wykonujemy kompleksowe opracowanie inżynierskie planu zagospodarowania cmentarza.

Każdy tego typu projekt stanowi pełną i rzetelną dokumentację techniczno - projektową wykonaną przez magistra inżyniera zgodnie z aktualnymi ustawami i rozporządzeniami w sprawie cmentarzy i chowania zmarłych ( Dz. U. Nr 47 z 1972r. poz. 299 z późniejszymi zmianami oraz Dz. U. Nr 23 z 2000r. poz. 295). Opracowanie to wykonywane jest na podstawie wizji terenowej, podczas której dokonujemy dokładnego pomiaru cmentarza - dzieląc go jednocześnie na sektory. Dodatkowo posiłkujemy się dla uwierzytelnienia mapami rastrowymi działek cmentarzy.

Dokumentacje podzieliliśmy na trzy części: opisową, rysunkową i fotograficzną. Pierwsza część obejmuje dokładny opis: orientacji cmentarza w terenie, planu zagospodarowania cmentarza oraz układów komunikacyjnych. Druga to część rysunkowa, w której zawiera się, aż dziewięć map wykonanych w skali. Trzecia część natomiast dotyczy dokumentacji fotograficznej terenu cmentarza.

Pragnąc sprostać oczekiwaniom i ułatwiając pracę administratorom wykonujemy szczegółowe zestawienie tabelaryczne powierzchni sektorowych oraz ich zagospodarowania ilościowego. Przede wszystkim jednak szczegółową specyfikację sektorów z ewidencją rzędową, która pozwala w łatwy sposób pełnić kontrolę nad ilością grobów, zwłaszcza podczas wyszukiwania nowych miejsc pochówku. Dokonujemy również planów zagospodarowania pustych terenów pod nowe sektory czy też cmentarze lub ich części zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dot. projektowania.Plany

Każdy funkcjonujący cmentarz powinien posiadać plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ:
- ułatwia właściwe zaplanowanie terenu cmentarza,
- pomaga w planowaniu wolnych miejsc pochówkowych,
- pozwala wydzielać sektory, rzędy, groby - w oparciu o szczegółowe wymiary terenowe,
- uporządkowuje groby z zachowaniem logicznej numeracji,
- uwzględnia rozmieszczenie zieleni, punktów czerpania wody, ścieżek, alejek, miejsc pamięci, krzyży, ołtarzy, itd.


Plany
Zalety naszych opracowań inżynierskich:
- przejrzysta, kolorowa i zrozumiała grafika,
- logiczna numeracja sektorów i grobów,
- podział grobów ( pojedyncze, podwójne, dziecięce, rodzinne, grobowce),
- zaznaczenie kierunków ułożenia czół grobów,
- podział kolorystyczny grobów pełnych i miejsc opcjonalnie wolnych,
- zaznaczenie zieleni oraz innych elementów infrastruktury cmentarza.
Co obejmuje oferta opracowania inżynierskiego:
- pomiary cmentarza,
- schemat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza,
- legendę do wszystkich rysunków zamieszczonych w opracowaniu,
- schemat rozmieszczenia sektorów bez i z uwzględnieniem zieleni,
- rysunek wymiarowy cmentarza bez i z uwzględnieniem zieleni,
- szczegółowy plan rozmieszczenia grobów bez i z uwzględnieniem zieleni,
- schemat rozmieszczenia zdjęć cmentarza,
- opis techniczny zaprojektowanego cmentarza,
- dokumentację fotograficzną,
- ścienną mapę szczegółowego rozmieszczenia grobów z uwzględnieniem zieleni.
kontakt tel. 500 35 00 43
kontakt kontakt@presstu.pl


Zapraszamy do kontaktu!
Odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań.
zobacz

linia

                     


Strona główna
O nas
Osiągnięcia
Oferta
Realizacje
Bezpieczeństwo


Tablice
Plany cmentarza
Inwentaryzacja
Zalety systemu
Zdalna pomoc
Kontakt
Copyright © by WebCmentarz www.webcmentarz.pl 2010 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie zespół: PRESSTU.PL

stat4u

Cmentarze Parafialne | Parafie | Cmentarze Komunalne | Projekt cmentarza | Wyszukiwarka | Tablice cmentarne | Wirtualne znicze | Wirtualne kwiaty